Više informacija o antikorupcijskom programu možete pronaći na sljedećim linkovima.


Antikorupcijski program

Antikorupcijski akcijski plan

Odluka o Akcijskom planu za provedbu Antikorupcijskog plana
Antikorupcijski akcijski plan_travanj, 2014.

Mini akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za 2013. godinu

 

Odluka o provedbi Antikorupcijskog programa za 2013. godinu

CILJ 1 - Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Mjera 1.1. -  izvršeno
Misija i vizija;
Opći i posebni ciljevi Društva za sljedeće trogodišnje razdoblje;
Osnovne organizacijske vrijednosti;
Osnovni principi u pogledu odnosa sa trećim stranama.
                
Mjera 1.2. – izvršeno
Smjernice za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja
Etički kodeks
     
Mjera 1.3. – izvršeno, kraj siječnja svake godine
Izjava o povjerljivosti i nepristranosti.

Mjera 1.4. – izvršeno
Disciplinski pravilnik

Mjera 1.5. – Brijuni Rivijera d.o.o.  nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.

Mjera 1.6. – kontinuirano izvršavanje

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Mjera 1.7. – kontinuirano izvršavanje
Odluke Uprave i mjere donijete uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske
Disciplinski pravilnik
Smjernice za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja
Odluka o usvajanju analize procjene radnih mjesta visokog stupnja rizika na korupciji
Katalog informacija trgovačkog društva Brijuni Rivijera d.o.o.
Godišnje financijsko izvješće
Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
u trgovačkom društvu Brijuni Rivijera d.o.o.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Informacije o radu Društva
Izvješće nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva (vidi Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa)

Izvori financiranja trgovačkog društva Brijuni Rivijera d.o.o. 2014-2017
Izvori financiranja trgovačkog društva Brijuni Rivijera d.o.o. 2010-2013

Informacije o javnoj nabavi (vidi Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa)
Informacije o natječajima za zapošljavanje - trenutno nemamo objavljenih natječaja za zapošljavanje
Informacije o sponzorstvima i donacijama
Informacije zanimljive za javnost

 

CILJ 2 - Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama

Mjera 2.1. – izvršeno
Službenik za informiranjeJerka Borzić, dipl.iur.
                  
Mjera 2.2. – izvršeno
Povjerenik za etikuJerka Borzić, dipl.iur.

Mjere 2.3.-2.5. (vidi Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa)

Pravilnik o davanju sponzorstava i donacija

Mjera 2.6. – izvršeno; kraj prosinca svake godine za slijedeću godinu
Godišnji plan rada službenika za informiranje
Godišnji plan rada povjerenika za etiku

Mjera 2.7. – izvršeno
Sustav prijavljivanja nepravilnosti
Osoba za nepravilnosti - Jerka Borzić, dipl.iur.

Mjera 2.8. (vidi Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa)

CILJ 3 - Afirmacija pristupa „ nulte tolerancije„ na korupciju

Mjera 3.1. - izvršeno
Procjena problema i testiranje razine znanja zaposlenika

Mjera 3.2. – kontinuirano izvršavanje
Pohađanje seminara i provedba specijalizirane poduke zaposlenika

Mjera 3.3. – kraj veljače svake godine za tekuću godinu, izvršeno za 2011.
Planovi edukacije