Više informacija o antikorupcijskom programu možete pronaći na sljedećim linkovima.


Kontakti

Službenik za informiranje:
Jerka Borzić Jurkić, dipl.iur.
Tel: 052/351-500; fax:  052/351-505
e-mail: jerka@brijunirivijera.hr
adresa: Brijuni Rivijera d.o.o., Marulićeva 1, 52 100 Pula

Povjerenik za etiku:
Jerka Borzić Jurkić, dipl.iur.
Tel: 052/351-500; fax:  052/351-505
e-mail: jerka@brijunirivijera.hr
adresa: Brijuni Rivijera d.o.o., Marulićeva 1, 52 100 Pula

Osoba zadužena za nepravilnosti:
Jerka Borzić Jurkić, dipl.iur.
Tel: 052/351-500; fax:  052/351-505
e-mail: jerka@brijunirivijera.hr
adresa: Brijuni Rivijera d.o.o., Marulićeva 1, 52 100 Pula