Više informacija o nama, našem poslovanju i projektima možete pronaći na sljedećim linkovima.


Ljudski potencijali

Struktura vlasništva i upravljanja

Osnivači:
Republika Hrvatska  (67% udjela u ukupnom temeljnom kapitalu)
Istarska županija       (33% udjela u ukupnom temeljnom kapitalu)

Skupština:
Republika Hrvatska zastupana po gospodinu Gari Cappelli
Istarska županija zastupana po gospodinu Valteru Flegi

Nadzorni odbor:

Giordano Škuflić, predsjednik
Vlatko Mrvoš, član
   
   
   


Uprava:

Sanja Bežan               direktorica