Više informacija o nama, našem poslovanju i projektima možete pronaći na sljedećim linkovima.


Ljudski potencijali

Struktura vlasništva i upravljanja

Osnivači:
Republika Hrvatska  (67% udjela u ukupnom temeljnom kapitalu)
Istarska županija       (33% udjela u ukupnom temeljnom kapitalu)

Skupština:
Republika Hrvatska
Istarska županija

Nadzorni odbor:

Kasa Enver - predsjednik
Ivo Bašić – zamjenik
Branimir Fleković – član
Marcel Medak – član
Duško Kišberi – član
 


Uprava:

Sanja Bežan               direktorica