Više informacija o pripadajućim lokacijama koje su obuhvaćene projektom možete pronaći na sljedećim linkovima.


Lokacija Hidrobaza - JAVNI POZIV za podnošenje ponuda (15.06.2019.)

  Lokacija Hidrobaza smještena je na krajnje sjeverozapadnom dijelu grada Pule, a jugoistočno od Brijunskog otočja. Uz dobru povezanost lokalnim i županijskim prometnicama, te državnom autocestom („Istarski Y“), udaljena je 7 km od zračne luke Pula. Na površini lokacije od 37 ha, Generalnim urbanističkim planom grada Pule određene su zona ugostiteljsko turističke namjene - hotel T1, turističko naselje T2 i kamp T3 (cca 14 ha) i zona sportsko rekreacijske namjene (cca 23 ha). Konfiguracija terena sa pogledom na Brijunsko otočje.

Na lokaciji Hidrobaza su ponuđena četiri koncepta kapaciteta 1200 kreveta:
- Koncept A: pretežito hoteli T1 (+T2), 4-5*
- Koncept B: pretežito turističko naselje T2 (+T3), 4-5*
- Koncept C: pretežito kamp T3 (+T1), 4-5*
- Koncept D: mix hoteli T1, turističko naselje T2 i kampovi T3, 4-5*

Projekt Hidrobaza

- Izvadak iz Generalnog urbanističkog plana Grada Pule - korištenje i namjena površina možete pronaći OVDJE.
- Obuhvat lokacije Hidrobaze možete pronaći OVDJE.
- Prostorno programska studija Hidrobaza

Zračne 360 panorame - molimo kliknite na fotografiju za aktivaciju panorame


Pogledajte lokaciju na uvaćenoj mapi.

Trenutno stanje