Više informacija o pripadajućim lokacijama koje su obuhvaćene projektom možete pronaći na sljedećim linkovima.


Lokacija Muzil

Lokacija Muzil smještena je na zapadnom dijelu grada Pule, a jugoistočno od Brijunskog otočja. Udaljen 3 km od centra grada, te 10 km od zračne luke Pule uz dobru povezanost lokalnim i županijskim prometnicama. Lokalitet Muzil, kao izuzetno vrijedan prostorni resurs, planiran je kao prostor otvoren za sve građane. Prostor će, na održiv način, objedinjavati javne sadržaje, ekološke parkove, umjetnost, sport, rekreaciju, golf, turizam i ugostiteljstvo.

PROJEKT MUZIL
                    - zona Marie-Louise
                    - zona Smokvica
                    - zona utvrda Muzil

Zračne 360 panorame - molimo kliknite na fotografiju za aktivaciju panorame

Park Muzil - prostorno programska studija