Više informacija o pripadajućim lokacijama koje su obuhvaćene projektom možete pronaći na sljedećim linkovima.


Lokacija Otok Sv. Katarina i Monumenti

Lokacija je otok Sv. Katarina i Monumenti smještena na sjevernoj strani pulske luke uz dobru povezanost lokalnim i županijskim prometnicama. Okvirna površina lokacije je 27 ha (bez akvatorija). Pogledi se pružaju prema gradskom centru (amfiteatar), lokaciji Muzil (jugozapadu) i dijelom na otočje Brijuni (zapad). 

Na lokaciji otok Sv. Katarina i Monumenti predviđene su dvije luke nautičkog turizma ukupnih kapaciteta 600 vezova u moru i suha marina kapaciteta 1 000 vezova sa pripadajućim sadržajima, hotel sa 4-5* kapaciteta 200 kreveta, kompleks mješovite namjene javnih sadržaja sa gastronomskim centrom.

 

- Izvadak iz Generalnog urbanističkog plana Grada Pule - korištenje i namjena površina možete pronaći OVDJE.
- Obuhvat lokacije Otok Sv. Katarina i Monumenti možete pronaći OVDJE.

Zračne 360 panorame - molimo kliknite na fotografiju za aktivaciju panorame


Pogledajte lokaciju na uvećanoj mapi.

Trenutno stanje