Više informacija o pripadajućim lokacijama koje su obuhvaćene projektom možete pronaći na sljedećim linkovima.


Lokacija Pineta - Fažana

Lokacija Pineta smještena je nasuprot Brijunskog otočja. Udaljena  je oko 500 m od Fažane,  8 km od grada Pule, te 14 km od zračne luke Pula uz dobru povezanost lokalnim i županijskim prometnicama. Lokacija je ukupne okvirne površine 50 ha, od kojih površina predviđena za gradnju iznosi 7 ha. Ostala površina na lokaciji je zona namjenjena sportu i rekreaciji površine u neposrednoj blizini borove šume.

Na lokaciji Pineta predviđeni su hoteli sa 650 kreveta, sa četiri do pet internacionalnih zvjezdica (upscale) koji će gostima nuditi doživljaje odmora na suncu i plaži uz vrhunsku gastronomiju.

Potrebno je izraditi Urbanistički plan uređenja Pineta.

-  Izvadak iz Prostornog plana uređenja Općine Fažana           - korištenje i namjena površina možete pronaći OVDJE.
- Obuhvat lokacije Pineta možete pronaći OVDJE.
- Odluka Općine Fažana o izradi Urbanističkog plana uređenja “Turističke zone Pineta”

Zračne 360 panorame - molimo kliknite na fotografiju za aktivaciju panorame


Pogledajte lokaciju na uvećanoj mapi.

Trenutno stanje