Prednatječajni postupak

2007. godine upućen je javni poziv za izbor kvalificiranih ponuđača za realizaciju greenfield turističkih programa na području Brijuni rivijere putem privatnih partnera koji će, po BOT modelu (izgradi – upravljaj – prenesi), preuzetiodgovornost za projektiranje,  financiranje, izgradnju i upravljanje objektima i sadržajima u okviru Programa.  Pravo sudjelovanja u prednatječajnom postupku na temelju ovog poziva imale su sve domaće i strane pravne osobe registrirane u skladu sa zakonima zemlje u kojima imaju sjedište.

Popis ponuđača po okončanom prednatječajnom postupku:

Lokacija: PINETA FAŽANA

• Rosen Partners LLc, SAD
• Pool Enginering s.p.a., Italija
• Plava laguna d.o.o., Poreč
• Jupiter Adria AG, Švicarska
• Maslinica d.o.o., Rabac
• Terra conceptus d.o.o. – Brijuni conceptus d.o.o.,Pula
• THR Asesores en Turismo Hoteleria Recreacion SA - Španjolska

Lokacija: HIDROBAZA

• Fima Validus d.d., Varaždin
• Rosen Partners LLc, SAD
• Pool Enginering s.p.a., Italija
• Valamar grupa d.d., Zagreb
• Terra conceptus d.o.o. – Brijuni conceptus d.o.o., Pula
• THR Asesores en Turismo Hoteleria Recreacion SA - Švicarska
• Importanne d.o.o., Zagreb
• Hilis šest d.o.o., Zagreb

Lokacija: Otok Sv. KATARINA i MULIMENTI

• Fima Validus d.d., Varaždin
• Rosen Partners LLc, SAD
• Ingra d.d., Zagreb
• Pool Enginering s.p.a., Italija
• Titan marine d.o.o., Zagreb
• Plava laguna d.o.o., Poreč
• Maslinica d.o.o., Rabac
• Istria consult d.o.o., Pula
• Terra conceptus d.o.o. – Brijuni conceptus d.o.o.,Pula

Lokacija: MUZIL

• Fima Validus d.d., Varaždin
• Rosen Partners LLc, SAD
• Ingra d.d., Zagreb
• Importanne d.o.o., Zagreb
• Cubus lux plc,Velika Britanija
• Orco property group – Hospitallity invest i AIG Luxembourg
• Royal brijuni Resort Inc., Canada
• THR Asesores en Turismo Hoteleria Recreacion - Španjolska

Popis pozvanih ponuđača u drugi krug natječajnog postupka u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.