Vizija tvrtke

Istra - najprestižnija turistička destinacija Mediterana;

Brijuni Rivijera d.o.o. - vodeće trgovačko društvo koje pokreće razvojne procese, koristi potencijale domicilnog stanovništva i prostora za razvoj novih dohodovnih djelatnosti, otvara nova radna mjesta, sve putem modela prava građenja bez prodaje zemljišta.

Brijuni rivijera

Misija tvrtke

Stvoriti uvjete za provedbu i upravljanje brijunskom rivijerom kao cjelovitim turističkim resortom.

Ostvariti visoku kvalitetu turizma Istre.

Osigurati gospodarenje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na ekonomsko učinkovit i socijalno odgovoran način prema društvu u cjelini.

Biti nositelj gospodarskog razvoja Istre i Republike Hrvatske.

Brijuni rivijera

Struktura vlasništva i upravljanja

Osnivači

Republika Hrvatska (67% udjela u ukupnom temeljnom kapitalu)
Istarska županija (33% udjela u ukupnom temeljnom kapitalu)

Skupština

Republika Hrvatska, Istarska županija

Nadzorni odbor

Marcel Medak - predsjednik, Slavko Fornažar - zamjenik, Branimir Fleković - član, Ivo Bašić - član

Uprava

Ivica Butorac - direktor