Hidrobaza - Pula

Lokacija Hidrobaza smještena je na krajnje sjeverozapadnom dijelu grada Pule, a jugoistočno od otočja Nacionalnog parka Brijuni. Uz dobru povezanost lokalnim i županijskim prometnicama, te državnom autocestom („Istarski Y“), udaljena je 10 km od zračne luke Pula. Konfiguracija terena je zapadna padina sa pogledom na otočje Nacionalnog parka Brijuni.

Na površini lokacije od 28,6 ha, Urbanističkim planom uređenja „Štinjan“ planirana je zona ugostiteljsko-turističke namjene (T1, T2, T3) okvirne površine 16,7 ha ukupnog kapaciteta 1200 postelja kategoriziranih s minimalno 4 zvjezdice, zona rekreacije okvirne površine 11,9 ha sa pratećim sadržajima ugostiteljstva, trgovina, sporta i zabave.

 

Površina lokacije HIDROBAZA: 28,6 ha

Ugostiteljsko-turistička namjena: 17,7 ha
      T1 – hotel,
      T2 – turističko naselje, 
      T3 – kamp

Zona rekreacije: 11,9 ha

Kapacitet: 1200 postelja

Dokumenti
Korištenje i namjena površina - Izvadak iz Urbanističkog plana uređenja "Štinjan"
360 panorama
Lokacija