Antikorupcijski program

Program za jačanje odgovornosti i transparentnosti, stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama i afirmaciju pristupa "nulte tolerancije" na korupciju.

U cilju aktivne provedbe Antikorupcijskog programa Vlade Republike Hrvatske s obilježjem nulte stope tolerancije na korupciju, ukoliko imate saznanja o određenim nepravilnostima u poslovanju  i sumnjama u korupciju unutar trgovačkog društva Brijuni Rivijera d.o.o., želja nam je da nas o tome izvijestite na e-mail: jerka@brijunirivijera.hr kako bi mogli provesti sve aktivnosti i mjere u suzbijanju i sprječavanju takvih pojava, istovremeno pri tome u cijelosti štiteći izvor informacija.

Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu
Izvješće Uprave o poslovanju Društva s financijskim izvješćem za 2022. godinu
Račun dobiti i gubitka za 2021.
Izvješće Uprave o poslovanju Društva s financijskim izvješćem za 2021. godinu
Odluka o Akcijskom planu za provedbu Antikorupcijskog plana
Izvještaj o provedbi Antikorupcijskog plana za 2020.g.
Antikorupcijski akcijski plan za 2020. godinu
Račun dobiti i gubitka za 2020.
Izvješće Uprave o poslovanju Društva s financijskim izvješćem za 2020. godinu
Izvještaj o provedbi Antikorupcijskog plana za 2019.g.
Antikorupcijski akcijski plan za 2019. godinu
Račun dobiti i gubitka za 2019.
Izvješće Uprave o poslovanju Društva sa financijskim izvješćem za 2019. godinu
Račun dobiti i gubitka za 2018
Izvješće Uprave o poslovanju Društva sa financijskim izvješćem za 2018 godinu
Smjernice za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja
Etički kodeks
Odluka i Izjava o povjerljivosti i nepristranosti
Disciplinski pravilnik
Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti
Izvori financiranja trgovačkog društva Brijuni Rivijera d.o.o. 2018-2020
Pravilnik o davanju sponzorstava i donacija
Popis korisnika donacija i sponzorstava za 2021
Popis korisnika donacija i sponzorstava za period 2018-2020
Povjerenik za etiku – Jerka Borzić Jurkić, dipl.iur.
Osoba za nepravilnosti - Jerka Borzić Jurkić, dipl.iur.