Muzil - Pula

Republika Hrvatska i Grad Pula kao vlasnici zemljišta planiraju razviti bivši vojno-regrutni centar na poluotoku Muzil u visokokvalitetnu gradsku zonu s višenamjenskim sadržajem: nekoliko hotela, golf igralištem, dvije marine i sportskom lukom, uzletištem balona, rezidencijalnim dijelom kao i velikim brojem objekata javnog sadržaja (Vojno-pomorski muzej, kulturno-kongresni centar, višenamjensku dvoranu, turistički ured, galeriju, zabavni centar i plažne objekte).

Nalazi se na poluotoku Muzil, smješten uz gradsku četvrt Pule, poznatu po Areni, rimskom amfiteatru iz 68. godine, najbolje očuvanom antičkom spomeniku u Hrvatskoj. Poluotok Muzil prostire se na oko 160 ha uglavnom šumskog područja, s pogledom na poznati Nacionalni park Brijuni, arhipelag od 14 malih otoka.

PROJEKT SE SASTOJI OD 6 POSEBNIH ZONA:

1. Zona Marie Louise (osim tvrđave Marie Louise, koja je predviđena za osnivanje Vojno-pomorskog muzeja). Unutar zone se planira izgradnja dva hotela s najviše 750 kreveta i garaže s 200 parkirnih mjesta.

2. Zona “Dolina suza”, budući kompleks plaže s uzletištem balona s toplim zrakom.

3. Zona “Utvrda Muzil” (Muzil Fort), predviđena za izgradnju hotelskog smještaja (T1 s 550 kreveta), garaže sa 280 parkirnih mjesta, turističkog naselja (T2 s 250 kreveta), rezidencijalnog područja i golf igrališta s 18 rupa.

4. Zona “Fižela”, planirana za zabavni centar i jedriličarski klub. Izrađeni su planovi izgradnje sportske luke sa 120 vezova.

5. Zona “Smokvica” namijenjena stambenoj i turističkoj namjeni (dva hotela s najviše 720 kreveta, stambeni objekti, aquapark, trgovački centar s kinom i nekoliko garaža sa više od 500 mjesta. U ovoj zoni je također predviđena izgradnja dvije marine sa 180, odnosno 200 vezova.

6. Zona “Mali Plato”, s planiranom izgradnjom kulturno-kongresnog centra i garažom sa 200 mjesta.

Uvjet za provedbu investicije je izrada Urbanističkog plana uređenja za ovo područje.

Površina : 160 ha

Namjena : T1 – hotel, T2 – turističko naselje,
                    Golf igralište – 18 rupa

Kapacitet : 2270 postelja

Dokumenti
Projekt Muzil
Zona Marie-Louise
Zona Smokvica
Zona utvrda Muzil
360 panorama
Lokacija